Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fra idé til publikation

Hvordan du kommer videre, når du har fået ideen til, hvordan din pjece skal se ud, men ikke helt ved, hvordan du skal omsætte din idé til praksis.

Arbejdsgangen kort:
Teksten skal sættes op efter designlinjen og med en professionel dtp'er til dette (fx Ditte Brøndum, Kommunikation eller MONTAGEbureauet). Når publikationen er færdig, sender layouteren til tryk eller print efter aftale. Du får en pdf til nettet.

Processen lettes, hvis teksten er færdigskrevet og målet klart. Ekstraarbejde skal undgås - både ekstraarbejde for den skrivende og layouteren. (der spares desuden penge når der spares på korrekturgange).

Før teksten skrives:

 • Hvor meget, der skal gøres, kommer an på ambitionsniveauet/publikationens vigtighed.
 • Book tid hos dtp'erne til opsætning af opgaven.
 • Layouteren skal have opgaverne i god tid - mindst to uger før den skal være opsat, og tre uger før, den skal være trykt.
 • Involver gerne dtp'eren endnu tidligere, især hvis der skal gøres noget ekstra (fx tages billeder, som ikke findes i billedarkivet) eller tænkes nyt.
 • Tænk over, at der skal være plads til billeder/grafer/grafik og luft, mens teksten skrives.

Her er en liste over hvordan de mest almindelige "fejl" undgås:
Tekster skal være:

 • uden manuel orddeling
 • uden bløde linjeskift ([shift]+[enter])
 • kontrolleret for stavefejl (tryk [F7])
 • at der ved indryk bruges tabulator og ikke mellemrumstasten gentagne gange
 • at der i tabeller, ikke laves tomme rækker/kolonner/celler for at lave mellemrum
 • at der ikke er tekst i tekstbokse eller i sidefod
 • Teksten skal med andre ord være så lidt opsat som muligt.

Teksten skal desuden være færdigskrevet, det vil sige:

 • Der skal være læst grundig korrektur.
 • Hele den tekst, som skal sættes op, skal være til stede, fx også alle personoplysninger, adresser og datoer,

Billeder skal gives til layouteren på denne måde:

 • som rene grafikfiler - altså ikke indsat i Word
 • i høj opløsning. Billeder fra nettet kan fx være problematiske.

Grafer:
Når der er grafer i en tekst skal excel-filen sendes med.

Når teksten er skrevet:

 • Send den som word-fil til layouteren i en email.
 • Hvis der er billeder, som skal med, der ikke findes i billedarkivet, sendes de også til layouteren.
 • Herefter giver du din godkendelse eller ændringsforslag til designet.
 • 1. korrekturgang af teksten foregår samtidig med godkendelse/ændringsforslag til designet.

Hent hele denne vejledning som word-fil her

Brug for hjælp

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe en opgave an, kan du kontakte Ditte Brøndum.
dib@danskbyggeri.dk

Billedarkiv

Som medarbejder i Dansk Byggeri har du adgang til Billedarkivet via intranettet.